จากความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ที่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ ซึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาที่สามารถยกระดับมาตรฐานการจัดงานได้ นั้น เพราะการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาภายในประเทศที่ได้ถือว่าเป็นภารกิจหลักที่สำคัญตามยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2564 – 2570) เพื่อมุ่งเน้นให้ประเทศไทยได้ประสบความสำเร็จ และสามารถโดดเด่นทางด้านการกีฬาและเพื่อให้ประเทศไทยได้มีความเป็นเลิศในระดับเอเชีย การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติเช่นนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานของความสำเร็จที่สามารถจะส่งต่อให้ทัพนักกีฬาและบุคลากรด้านกีฬาของประเทศไทยให้ได้มีศักยภาพและได้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน แต่เนื่องด้วยสภาวการณ์ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในจังหวัดศรีสะเกษช่วงล่าสุด มียอดของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทะลุไปแล้วถึง 100 รายด้วยกัน

 

นายประชุม บุญเทียม ตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า รองชุม ได้กล่าวกับสื่อมวลชนไว้ว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดศรีสะเกษ ยังคงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นรายวัน ซึ่งสาเหตุของปัญหาหนึ่งก็คือ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรการ การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทางเจ้าภาพจังหวัดศรีสะเกษได้วางระบบเอาไว้ โดยประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่ติดตามนักกีฬาเข้ามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเหล่ากองเชียร์ทุกประเภทกีฬา เจ้าหน้าที่ภายในทีมที่มาแข่งขัน คนขับรถรับส่งนักกีฬา รวมไปจนถึงผู้สื่อข่าวทุกแขนงอีกด้วย หลังจากนี้ทางคณะจัดงานก็คงต้องกำชับให้ประชาชนทุกกลุ่มปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้วางระบบไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ยอดของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นรายวันมีจำนวนลดลง และสำหรับจังหวัดศรีสะเกษก็ได้ออกกฎระเบียบมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีชื่อว่า “ประตู 3 บาน” ให้กับประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุก ๆ ฝ่าย ที่มีความต้องการจะเดินทางเข้ามาภายในจังหวัดศรีสะเกษ และทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ประกอบไปด้วย

  1. ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ ATK จากต้นทางพร้อมทั้งมีผลรับรองยืนยัน
  2. จัดจุดคัดกรองเพื่อดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับนักกีฬาทุกรายและเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เดินทางเข้ามาภายในจังหวัดศรีสะเกษ มีจำนวนทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ 1.เกาะกลางน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 3.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
  3. ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทุก ๆ 3 วัน เพื่อเตรียมความพร้อม และเพื่อความปลอดภัยของทั้งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกฝ่าย ระหว่างการแข่งขันกีฬาในทั้ง 2 รายการนี้

 

ในขณะเดียวกัน ทางด้านของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีรายงาน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ว่าได้มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการตรวจแบบ ATK อีกจำนวนทั้งสิ้น 3,555 ราย ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 24 ราย สามารถจำแนกประเภทได้ ดังนี้

จากยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้คิดเป็นร้อยละ 0.68 ของจำนวนการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 รายวัน ส่วนยอดของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมนับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2565 – วันที่ 11 มีนาคม 2565 มีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ที่ 139 ราย สามารถแยกประเภทได้ ดังนี้

โดยยอดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของจำนวนการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการตรวจหาเชื้อแบบ ATK รวมจำนวนผู้ที่ติดเชื้อทั้งสิ้น 16,717 ราย ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยทีเดียว